ข่าวประชาสัมพันธ์ :: บทความ

วิธีการซื้อทรัพย์กรมบังคับคดีอย่างถูกต้อง

โดย

คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

ประธานและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

            ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับ ปี  2551 ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่ยังสั่นคลอนตามกระแสการเมืองที่ยังร้อนระอุ ซึ่งมีผลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมากทีเดียว  

            สถานการณ์ของราคาอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสนี้ก็ยังไม่มีท่าทางว่าจะปรับราคาลง ทางด้านผู้บริโภคจึงต้องหาทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับตนเอง โดยอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้คือ การประมูลซื้อทรัพย์กับกรมบังคับคดี  เพราะผู้บริโภคส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นทรัพย์ที่จะประมูลได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และสามารถเข้าอยู่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

             ในฉบับนี้ผมมีคำแนะนำถือว่าเป็นวิธีการเข้าประมูลซื้อทรัพย์ของกรมบังคับคดีอย่างถูกวิธี มาเริ่มกันเลยนะครับ

          1.วางเงินประกันการประมูล 50,000.หรือมากกว่าตามประกาศกรมบังคับคดี

          2.เข้าประมูลสู้ราคา โดยครั้งที่ 1 ราคาเริ่มประมูลที่ 80% ของราคาประเมิน และสำหรับการประมูลครั้งต่อๆไปจะเริ่มต้นที่ 50% ของราคาประเมิน

          3.เมื่อประมูลได้ราคาสูงสุดแล้ว โจทย์ จำเลย หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถค้านราคาขายได้ 1 ครั้ง

          4.การประมูลครั้งต่อไปเริ่มจากราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลเดิมผูกพันราคา สามารถเข้าประมูลสู้ราคากันต่อไปได้

          5. เมื่อประมูลได้แล้ว ต้องชำระเงินค่าบ้านที่เหลือภายใน 15 วัน หากต้องขอสินเชื่อ สามารถขอขยายเวลาในการชำระเงินได้ไม่เกิน 90 วันโดยยื่นคำร้องที่สำนักงานบังคับคดี

           6. เมื่อชำระเงินค่าบ้านแล้วต้องรีบไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์และ
สามารถขอคืนภาษีเงินได้หักที่กรมที่ดินโดยยื่อคำร้องขอคืนพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าภาษีที่สำนักงานบังคับคดีภายใน
20 วันนับจากวันที่ชำระเงินค่าบ้านครบ 100%

           สำหรับคำแนะนำในการเข้าประมูลทรัพย์ของกรมบับคับคดีนะครับ  ก่อนการเข้าประมูลสู้ราคาทุกครั้ง  ผู้ประมูลต้องไป ตรวจสอบทรัพย์สิน  ที่ต้องการประมูลก่อนทุกครั้ง ต้องทำการเข้าชมทรัพย์จริงก่อนว่าอยู่ในทำเลที่ต้องการหรือไม่ เนื่องจากถ้าดูทรัพย์เฉพาะในแผนที่ อาจจะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของตัวทรัพย์ได้ ไม่ทราบสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ถนนเข้าซอย เป็นต้น

           สำรวจว่าสภาพบ้านพร้อมในการอยู่อาศัยหรือไม่ ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ตกแต่ง ต่อเติมอีกเท่าไหร่ และนำมาคำนวนบวกกับราคาทรัพย์ที่ต้องการประมูลว่าจะคุ้มค่าในการประมูลหรือไม่   และประเด็นที่สำคัญที่สุดทรัพย์ที่ต้องการจะประมูลนั้นมีเจ้าของเดิมหรือผู้บุกรุกอยู่อาศัยหรือไม่

          สำหรับทรัพย์ที่มีเจ้าของเดิม หรือมีผู้บุกรุก ยู่อาศัย  ถือว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่ควรเข้าทำการประมูลเป็นอย่างมาก ถึงแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายฟ้องขับไล่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคแจ้งขับไล่  แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้องร้องขับไล่นั้นประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งประเด็นนี้จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลามากนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เจ้าของทรัพย์เดิมจะร้องเพิกถอนการขายได้ 

           การประมูลทรัยพ์ของกรมบังคับคดีนั้น ผู้บริโภคจะเชื่อว่าราคาทรัพย์ที่ประมูลจากกรมบังคับคดีนั้นจะมีราคาถูก ซึ่งในปัจจุบันราคาของทรัพย์จากกรมบังคับคดีก็มิได้ต่ำกว่าราคาตลาดเสมอไป เนื่องจากผู้ที่เข้าประมูลในขณะนี้จะมีกลุ่มของสถาบันการเงิน โบรกเกอร์ 

          
ดังนั้น การประมูลทรัพย์จึงมิได้มีราคาถูกอย่างที่ผู้บริโภคเข้าใจ
  ดังนั้น จึงขอให้ทำการศึกษาข้อมูลของทรัพย์ที่สนใจจะทำการประมูลก่อนทุกครั้งครับ